Načítání...

Výukové materiály pro učitele

Multimediální projektová metoda ve výtvarné edukaci

Více o projektu

Image
Image
Sleduj video

Interdisciplinární multimediální projekt

Můžeme audiovizuální tvorbou protnout napříč vzdělávacími obsahy různých předmětů nehledě na stupeň vzdělání či typ školy? Ano, můžeme! Jak na to, se dozvíte v tutorialu.

Audiovizuální projekt ve výtvarné výchově

Umění už dávno není jen statické, malby, sochy, grafiku a objekty začaly ve 20. století dopľnovat performance a umělecké formy užívajících nových médií. Vznikají tak video-arty, pohyblivé obrazy, artové film, multimediální a intermediální instalace. Audiovize do každé výtvarky!

Image
Sleduj video
Image
Sleduj video

Animace

Díky historii české školy animace se máme při večerníčku na co koukat. Animace je krásný výtvarný žánr, který jakkoliv se může zdát náročný, je ve své podstatě poměrně jednoduchý. Estetické vnímá, trpělivost, čas a chuť tvořit nové světy jsou základní atributy, které k animování potřebujeme. Co dalšího se dozvíte v tutorialu.

Zvuková dílna

Zvuky jsou všude kolem nás, často je ani nevnímáme, ale jsme v nich v podstatě neustále. Zvuk neexistuje totiž jen ve vakuu a to v našich přirozených podmínkách není ani možné. Se zvukem se dá pracovat podobně jako sochař pracuje s hlínou, zvuk si nahrajeme, zpracujeme, modelujeme, ohýbáme k obrazu svému a až nakonec z něj může být i ta socha.

Image
Sleduj video

Tým

Lidé, kteří se na projektu podíleli

Image

Mgr. et MgA. David Bartoš

hlavní řešitel projektu
david-bartos.com
davidbartospv@gmail.com
728 341 231
Středoškolský pedagog, doktorand na KVV PdF UP a kreativní producent. Kromě výuky na střední umělecké škole a phd. studia se věnuje vlastní kreativní činnosti v oblasti volného umění i komerční tvorby. Je video-maker v rámci produkční skupiny nakamero.cz, intermediální umělec a kurátor. Je zakladatelem výstavních a vzdělávacích projektů (galeriecyril.cz, basement-project.art). Působí v několika hudebních projektech.

Sociální sítě

Image

prof. Mgr. Vladimír Havlík

spoluřešitel projektu
vladimir.havlik@upol.cz


Od 90. let působí na KVV PdF UP, kde vede ateliér Intermédia. Patří mezi průkopníky výuky akční a konceptuální tvorby v ČR. Od konce 70. let je aktivním umělcem především v oblasti performance. Věnuje se také malbě, kresbě, konceptu a pohyblivému obrazu. Vystavuje pravidelně u nás i v zahraničí. Od roku 2015 je držitelem ceny Umělec má cenu, která je určena umělcům starším 35 let. Je autorem řady odborných uměleckých i vzdělávacích publikací.

Sociální sítě

Image

MgA. Pavla Baštanová

spoluřešitel projektu
pavlabastanova.tumblr.com
P.Bastanova@seznam.cz

Animátorka, ilustrátorka a doktorandka na KVV PdF UP. Věnuje se převážně animaci a ilustraci, jak profesně tak ve volné tvorbě. Mezi její práce patří tvorba krátkých filmů, vizuálů, animovaných znělek, knižních a časopisových ilustrací. Dělá výtvarné a animační workshopy. Její filmy se objevily na festivalech animovaných filmů. V roce 2020 vydala autorskou knihu Mukumú. V současné době pracuje na autorském krátkometrážním animovaném filmu.

Sociální sítě

Image

Mgr. Robin Michenka

spoluřešitel projektu
logodilna.cz
robin.michenka@yahoo.com

Středoškolský pedagog, doktorand na KVV PdF UP a grafický designér. Vedle výuky na střední umělecké škole a phd. studia se zaměřuje především na různá odvětví grafického designu a 3D vizualizací především v kontextu propagace a reklamy. Je video-maker v rámci produkční skupiny nakamero.cz. Je aktivní a certifikovaný dronista.

Sociální sítě

Image

MgA. Michal Čepelka, DiS.

spoluřešitel projektu
cumeni.cz
cepelka@seznam.cz

Lektor na KVV a TT UHK a je doktorandem na KVV PdF UP, grafický designér a kulturní aktivista. Kromě působení na vysokých školách se věnuje vlastní tvorbě především v oblasti grafického designu, kde se zaměřuje na propagační a reklamní grafiku. Je iniciátorem řady občanských a kulturních aktivit především v oblasti rodného Broumova. Ve své volné tvorbě se vztahuje k různým společenským tématům prostřednictvím performance.

Sociální sítě

Image

MgA. Markéta Lisá

spoluřešitel projektu


Věnuje se vzdělávací a osvětové činnosti v rámci školský i uměleckých institucí, je doktorandkou na KVV PdF MUNI. Ve své vlastní tvorbě kombinuje klasické výtvarné techniky s novými médii. Je aktivní na poli hudební tvorby, například v rámci vlastního projektu Kutyja nebo jako součást populární elektronické kapely Midi Lidi.

Sociální sítě